Przedsiębiorstwo ELMAR-ELECTRIC prowadzi działalność od 2003 roku w branży elektrycznej i elektroenergetycznej oraz w branży telekomunikacyjnej i teletechnicznej. Kierunki działania Przedsiębiorstwa to projektowanie i wykonawstwo. Od samego początku istnienia firmy dokładaliśmy wszelkich starań w zakresie ugruntowania pozycji firmy w realizacji powierzonych zleceń. Ciężka praca wielu ludzi oraz przychylność firm współpracujących z nami pozwoliła na wypracowanie własnych metod i stylu pracy całego przedsiębiorstwa a w konsekwencji na dalszy jego rozwój. Doświadczenie jakie posiadamy jest wynikiem ciągłej realizacji prac projektowych i wykonawczych, zarówno na terenie całego kraju jak i poza jego granicami. Firma zatrudnia doświadczoną kadrę inżynieryjno-techniczną o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Dysponujemy odpowiednio rozbudowanym zapleczem technicznym, bazą specjalistycznego sprzętu budowlanego, a także zapleczem socjalnym.

SEKTOR DZIAŁALNOŚCI PROJEKTOWEJ
Od początku działalności priorytetem firmy jest realizacja dokumentacji projektowych branży elektrycznej, telekomunikacyjnej i teletechnicznej.

W zakresie prac projektowych współpracujemy z wielobranżowymi firmami projektowymi oraz dużymi pracowniami architektonicznymi.

Od wielu lat wykonujemy liczne dokumentacje projektowe oparte zarówno na rozwiązaniach typizacyjnych jak i specjalistyczne dokumentacje sektora energetycznego, m.in. w zakresie sterowania, automatyki linii technologicznych, elektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych itp. Przedsiębiorstwo jest przygotowane również na nietypowe zlecenia, których inicjatorem jest klient.

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne opracowanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych.

W naszej pracy posługujemy się przede wszystkim wspomaganiem techniką komputerową. Projekty opracowujemy przy pomocy rysunkowych i obliczeniowych programów inżynierskich, takich jak: 

·        oprogramowanie AutoDesk w tym program AutoCAD z nakładkami specjalistycznymi dla naszej działalności;

·        oprogramowanie IGE-XAO GROUP (SEE ELECTRICAL – EXPERT, SEE BUILDING);

·        oprogramowanie do obliczeń parametrów elektrycznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, spadku napięć, selektywności zabezpieczeń przetężeniowych – OBL 2002;

·        oprogramowania IODWG Technology – ZwCAD;

·        oprogramowanie graficzne tj. CorelDraw Graphics, Morel Paint Shop Pro X;

·        oprogramowanie ATHENA SOFT w zakresie Profesjonalnego Systemu Kosztorysowania – NORMA PRO jak i oprogramowanie wspomagające system kosztorysowania  RYSUNEK.

Nasza Pracownia Projektowa wyposażona jest w wysokiej jakości sprzęt m.in.:
Urządzenie drukujące, kopiujące  i skanujące bez ograniczeń wielkości papieru i rozmiaru rysunku; 
Urządzenia do automatycznego składania wielkoformatowych wydruków.
Kierunkiem rozwoju firmy jest ciągłe doskonalenie kadry inżynierskiej oraz zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania co pozwala podwyższać jakość oraz poszerzać zakres oferowanych usług i produktów.

SEKTOR DZIAŁALNOŚCI WYKONAWCZEJ
Od 2005 r. działamy również na rynku wykonawczym. Dzięki wykwalifikowanej kadrze i profesjonalnemu zapleczu technicznemu rzetelnie i terminowo realizujemy podjęte zadania. W swoim dorobku posiadamy realizację robót w zakresie wyszczególnionym w ofercie firmy. Roboty realizujemy nie tylko w oparciu o bazę materiałowo-sprzętową, lecz używamy również technik komputerowych do zoptymalizowania czasu i nakładu pracy na dane zlecenie. Jest to możliwe dzięki odpowiedniej strategii i oprogramowaniu będącego na wyposażeniu firmy. W okresie ostatnich lat możemy pochwalić się bogatym doświadczeniem w realizacji  zarówno prostych robót w sektorze energetycznym, telekomunikacyjnym, teletechnicznym jak i skomplikowanymi robotami specjalistycznymi. - systemów nadzoru, dozoru, automatyki. W swojej działalności nieustannie stawiamy na rozwój poprzez sukcesywny zakup sprzętu budowlanego, ukierunkowanego na naszą działalność, oraz nowoczesnego sprzętu kontrolno – pomiarowego by poszerzyć zakres oferowanych usług  i usprawnić realizację wykonywanych zadań. Aktualnie w celach prewencyjnych dokonaliśmy zakupu systemu kamer termowizyjnych.