Przedsiębiorstwo ELMAR - ELECTRIC zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem  w zakresie:

§  instalacje elektryczne oświetleniowe, siłowe - gniazdowe, grzewcze;

§  sieci elektroenergetyczne niskich i wysokich napięć (linie kablowe, napowietrzne, sieci oświetlenia ulicznego oraz drogowego), w tym praca w technologii PPN – prac pod napięciem;

§  stacje elektroenergetyczne wraz z obwodami pomocniczymi oraz urządzenia do kompensacji mocy biernej:

§  budowa systemów nadzoru ruchu drogowego (sygnalizacje świetlne, systemy bezpieczeństwa ruchu):

§  systemy automatyki  przemysłowej, nieprzemysłowej oraz automatyki  w wykonaniu specjalistycznym;

§  sieci kontrolno-sterujące o inteligencji rozproszonej;

§  instalacje wchodzące w zakres nadzoru obiektu i stanowiących o systemie specjalistycznym:
-    instalacje Sygnalizacji Alarmu Pożarowego - SAP;
-    instalację Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych - DSO;
-    instalację Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu - SSWiN;
-    instalację Systemu Kontroli Dostępu – SKD;
-    telewizyjne systemy dozorowe, systemy telewizji przemysłowej – CCTV;
-    instalację domofonową i wideodomofonową;
-    zintegrowane systemy sygnalizacji zagrożeń - iBMS; SMS.

§  instalacje teletechniczne i komputerowe;

§  instalacje, sieci telekomunikacyjne;

§  instalacje ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej;

§  wykonanie badań odbiorczych i eksploatacyjnych w instalacjach elektrycznych;

§  wykonanie badań eksploatacyjnych w zakresie urządzeń i maszyn elektrycznych;

§  prowadzenie gospodarki elektroenergetycznej obiektów;

§  prowadzenie nadzoru inwestorskiego zakresie urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych  i elektroenergetycznych oraz instalacji specjalistycznych słaboprądowych;

§  usługi w zakresie wynajmu sprzętu budowlanego, pojazdów specjalistyczny;

§  usługi w zakresie przewożenia kontenerów oraz innych ładunków ponadgabarytowych;

§  usługi w zakresie wykonywania przecisków pod drogami urządzeniami renomowanych firm;

§  usługi w zakresie wykonywania kontrolowanych przewiertów sterowanych z wysoką dokładnością prowadzenia i kontroli przewiertu;

§  usługi w zakresie Pogotowia Technicznego Energetycznego;  

§  usługi w zakresie termografii - pomiar i badania prewencyjne lub prognostyczne - za pomocą systemu kamer termowizyjnych.