Kierunki działania Przedsiębiorstwa to Projektowanie i Wykonawstwo. Dokładamy jako Zespół wszelkich starań w zakresie ugruntowania pozycji firmy w realizacji powierzonych zleceń i zadań. Ciężka praca wielu ludzi oraz przychylność firm współpracujących z nami pozwoliła na wypracowanie własnych metod i stylu pracy całego Zespołu Projektowego jak i Zespołu Wykonawczego a w konsekwencji na dalszy rozwój Przedsiębiorstwa. Doświadczenie jakie posiadamy jest wynikiem ciągłej realizacji prac zarówno prac projektowych i prac wykonawczych. Dysponujemy odpowiednio rozbudowanym zapleczem technicznym, bazą specjalistycznego sprzętu budowlanego, a także zapleczem socjalnym.

DZIAŁALNOŚĆ PROJEKTOWA
W zakresie prac projektowych współpracujemy z wielobranżowymi firmami projektowymi oraz pracowniami architektonicznymi.

Od wielu lat wykonujemy liczne dokumentacje projektowe oparte zarówno na rozwiązaniach typizacyjnych jak i specjalistyczne dokumentacje sektora energetycznego, m.in. w zakresie sterowania, automatyki linii technologicznych, elektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych itp. Przedsiębiorstwo jest przygotowane również na nietypowe zlecenia, których inicjatorem może być każdy kto aktualnie śledzi tą stronę i aktualnie poszukuje Zespołu do rozwiązania swojego problemu.

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne opracowanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych.

W pracy posługujemy się przede wszystkim wspomaganiem techniką komputerową.

Projekty opracowujemy przy pomocy rysunkowych i obliczeniowych programów inżynierskich.

DZIAŁALNOŚĆ WYKONAWCZA
Właściwa kadra i odpowiednie zaplecze techniczne rzetelnie i terminowo realizuje podjęte zadania.

Aktualnie w celach prewencyjnych dokonaliśmy zakupu systemu kamer termowizyjnych co pozwoliło Zespołowi Wykonawczemu na samokontrolę wykonanych prac.

Rok rozpoczęcia DZIAŁALNOŚCI 2003.