Projektowanie i Wykonawstwo  w zakresie:

§  elektroenergetyczne sieci kablowe i napowietrzne w szczególności sieci niskich i wysokich napięć; 

§  elektroenergetyczne stacje transformatorowe;

§   urządzenia do kompensacji mocy biernej;

§  systemy nadzoru ruchu drogowego w tym budowa drogowych sygnalizacji świetlnych;

§  systemy automatyki  przemysłowej, nieprzemysłowej;

§   instalacje elektryczne;

§  instalacje wchodzące w zakres nadzoru i ochrony obiektu;

§  instalacje teletechniczne i komputerowe;

§  instalacje ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej.

Pomiary i badania elektryczne  w zakresie:

§  wykonanie badań odbiorczych i eksploatacyjnych w instalacjach i sieciach elektrycznych;

§  wykonanie badań eksploatacyjnych w zakresie urządzeń i maszyn elektrycznych;

§  usługi w zakresie termografii - pomiar i badania prewencyjne lub prognostyczne.

Doradztwo techniczne  w zakresie:

§  prowadzenie gospodarki elektroenergetycznej obiektów;

§  usługi w zakresie Pogotowia Technicznego Energetycznego.

Nadzór inwestorski  w zakresie:

§  urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych  i elektroenergetycznych.

Usługi inne:

§   w zakresie wynajmu sprzętu budowlanego, pojazdów specjalistyczny;

§  w zakresie przewożenia kontenerów;

§   w zakresie wykonywania przecisków pod drogami;

§  w zakresie wykonywania kontrolowanych przewiertów sterowanych.