Dane rozwiązanie projektu cechuje zawsze kompromis pomiędzy kosztem urządzenia a nowoczesnością jego koncepcji. Doskonałe rozwiązanie techniczne zazwyczaj jest kosztowne, a tanie rozwiązanie nie może być technicznie doskonałe.

Przewody, linie kablowe oraz szyny 

Naciąg zrywający przewodu.:

               N = 0,95nsRm

N - naciąg zrywający przewodu [kG];

n - liczba drutów w lince;

s - przekrój teoretyczny pojedynczego drutu [mm2];

Rm - wytrzymałość na rozciągania drutu [kG/mm2].

Jeżeli przewód jest zawieszony na lince nośnej, to najmniejszy dopuszczalny przekrój ze względu na wytrzymałość mechaniczną dotyczy linki nośnej, a nie przewodu.

Przewody elektroenergetyczne można naprężać tylko i wyłącznie do określonych granic.

Rozróżnia się.:

1. Naprężenia normalne - dotyczące normalnych warunków zawieszenia i eksploatacji przewodów;

2. Naprężenia zmniejszone - stosowane przy obostrzeniach w liniach elektroenergetycznych;

3. Naprężenia katastrofalne - uwzględniające występowanie szadź.

Maszyny elektryczne

W silnikach rozróżnia się moc:

1. Moc oddawaną P - równoznaczna z mocna znamionową silnika, jet to moc mechaniczna na wale silnika, czyli moc która silnik przekazuje maszynie napędzanej.

2. Moc pobieraną P1 - moc elektryczna pobierana przez silnik z sieci. Jest ona większa od mocy oddawanej o straty silnika ΔP.

Moc oddawana P silnika trójfazowego:

      P=√3 U I cosφ η

U - napięcie międzyprzewodowe; 

I - prąd przewodowy (pobierany z sieci),

cosφ - współczynnik mocy;

η - sprawność.

Moc oddawana P silnika jednofazowego:

      P= U I cosφ η

U - napięcie międzyfazowe; 

I - prąd fazowy (pobierany z sieci),

cosφ - współczynnik mocy;

η - sprawność.

Moc oddawana P silnika prądu stałego:

      P= U I η

Moc pobierana P1 silnika trójfazowego:

      P1=√3 U I cosφ

U - napięcie międzyprzewodowe; 

I - prąd przewodowy (pobierany z sieci),

cosφ - współczynnik mocy.

Moc oddawana P1 silnika jednofazowego:

      P1= U I cosφ 

U - napięcie międzyfazowe; 

I - prąd fazowy (pobierany z sieci),

cosφ - współczynnik mocy;

η - sprawność.

Moc oddawana P silnika prądu stałego:

      P1= U I 

Ogólnie można wyrazić moc pobieraną każdego silnika:

     P1=P+ΔP

lub wzorem

     P1 = P / η