Elmar-Electric

OFERTA

Przedsiębiorstwo ELMAR - ELECTRIC zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem w zakresie:

 • elektroenergetyczne sieci kablowe i napowietrzne w szczególności sieci niskich i wysokich napięć;
 • elektroenergetyczne stacje transformatorowe;
 • urządzenia do kompensacji mocy biernej;
 • systemy nadzoru ruchu drogowego w tym budowa drogowych sygnalizacji świetlnych;
 • Systemy automatyki przemysłowej, nieprzemysłowej oraz automatyki w wykonaniu specjalistycznym;
 • instalacje elektryczne;
 • instalacje wchodzące w zakres nadzoru i ochrony obiektu;
 • instalacje teletechniczne i komputerowe;
 • instalacje ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej.
 • Pomiary i badania elektryczne w zakresie:

  • wykonanie badań odbiorczych i eksploatacyjnych w instalacjach i sieciach elektrycznych;
  • wykonanie badań eksploatacyjnych w zakresie urządzeń i maszyn elektrycznych;
  • usługi w zakresie termografii - pomiar i badania prewencyjne lub prognostyczne.
  • urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.
  • zintegrowane systemy sygnalizacji zagrożeń - iBMS; SMS.
  • Doradztwo techniczne w zakresie:

   • prowadzenie gospodarki elektroenergetycznej obiektów;
   • usługi w zakresie Pogotowia Technicznego Energetycznego.
   • Nadzór inwestorski w zakresie:

   • urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych
   • Usługi inne:

   • w zakresie wynajmu sprzętu budowlanego, pojazdów specjalistyczny;
   • w zakresie przewożenia kontenerów;
   • w zakresie wykonywania przecisków pod drogami;
   • w zakresie wykonywania kontrolowanych przewiertów sterowanych.